printlogo


کد خبر: 197397تاریخ: 1397/5/30 00:00
1388

خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران ( 20 شهریور)
 همه‌ این بلواهایی که در دوره بعد از انتخابات ۸۸ پیش آمد و پیش آوردند و دشمنان حمایت کردند، برای همین بود که شاید بتوانند پشتوانه مردمی انقلاب را ضربه بزنند و از انقلاب بگیرند.
بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی (6 آبان)
 مساله‌ اصلی در این قضایای اخیر [فتنه سال ۸۸] اصل انتخابات بود؛ زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگ‌ترین جرمی بود که انجام گرفت.
بیانات در دیدار جمع از بسیجیان (4 آذر)
 دیدید شما در اوایل همین حوادث بعد از انتخابات- این فتنه بعد از انتخابات- نخستین‌ کاری که شد، تردیدافکنی در کار مسؤولین رسمی کشور بود... این تردیدافکنی‌ها خیلی مضر است؛ دشمن این را می‌خواهد.
بیانات در دیدار جمعی از طلاب (22 آذر)
 یک عده‌ای قانون‌شکنی کردند، ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگی در مقابل نظام تا آنجایی که می‌توانستند، تشویق کردند؛ حالا تیغ‌شان نبرید؛ آن کاری که می‌خواستند نشد.
بیانات در دیدار مردم قم (19 دی)
 شما نگاه کنید از قبل از انتخابات سال ۸۸، در این 8-7 ماه تا امروز آمریکا کجا ایستاده است؟ انگلیس کجا ایستاده است؟ خبرگزاری‌‌‌‌های صهیونیستی کجا ایستاده‌اند؟ در داخل، جناح‌های ضد دین، از توده‌‌‌‌ای بگیر تا سلطنت‌‌‌‌‌طلب، تا بقیه‌‌‌ اقسام و انواع بی‌دین‌‌‌‌ها کجا
 ایستاده‌‌‌اند؟
بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (29 دی)
 وقتی در داخل محیط فتنه، کسانی با زبان‌شان صریحاً اسلام و شعارهای نظام جمهوری اسلامی را نفی می‌کنند، با عمل‌شان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر سؤال می‌برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، موضع‌شان را مشخص کنند.
بیانات در دیدار پرسنل نیروی هوایی ارتش (19 بهمن)
 به گمان من مهم‌ترین هدف از حوادث دوران فتنه بعد از انتخابات
- این چند ماه- این بود که بین آحاد ملت شکاف بیندازند؛ سعی‌شان این بود. می‌خواستند بین آحاد مردم شکاف بیندازند و نتوانستند.
 


Page Generated in 0/0036 sec