printlogo


کد خبر: 197356تاریخ: 1397/5/29 00:00
افول مردانگی و بحران جنسی
دکتر ابراهیم فیاض

دکتر ابراهیم فیاض از جمله انسان‌شناسانی است که خانواده را محور فرهنگ می‌داند و هر پدیده‌ای را در نسبت با آن تحلیل می‌کند. وی معتقد است حجاب یکی از عوامل نشاط جنسی است، از این رو معتقد است: «برخی گمان می‌کنند حجاب باعث کاهش میل جنسی می‌شود اما من می‌خواهم بگویم دقیقا بر عکس! اگر ما مکانیسم ارضای غریزه جنسی را درون خانواده سوق دهیم روابط جنسی هم عمیق می‌شود و اوج می‌گیرد و هم در جهت سلامت جامعه به کار برده می‌شود. اما اگر بخواهیم روابط صنعتی جنسی ایجاد کنیم چه می‌شود؟ این اصطلاح طنزآمیز از همین تفکر بیرون آمده است که «برای یک لیوان شیر هیچ عاقلی گاو نمی‌خرد.» یعنی خانواده کاملا بی‌معنا شده است. ما در دوره‌های اصیل اسلامی  بویژه صدر اسلام شاهد بحران اندکی در زمینه جنسی هستیم، راهکار بازگشت به آن دوره نیز این است که مردها تحت فشار نباشند و باز به جایگاه پیشین مرد در خانواده باز گردیم. بعد از این همه آزادی‌ها به آمار رجوع کنید: «بیش از 90 درصد قتل‌های بین زن و شوهر، این زن‌ها هستند که به دلایلی مثل خیانت مرد را می‌کشند! با تاکید بر مرد‌محوری، جامعه خود به خود به سوی تقویت بنیان خانواده و سلامت جنسی پیش می‌رود. با افول مردانگی به معنای سنتی آن زن‌ها بی‌پناه و ناامن می‌شوند؛ یعنی غالبا مردهایی که به اصطلاح زن‌ذلیل شده‌اند نه از نظر اقتصادی پیشرفت می‌کنند و نه از نظر اجتماعی. چون اگر مرد بخواهد در رابطه خود خواهش بیش از حد کند و زن این را ابزار تهدید و تمرد قرار دهد، مرد تقید به خانواده را از دست می‌دهد و ناهنجاری‌های مختلفی از جمله اعتیاد و روآوری به زن دیگر و... رخ می‌دهد. حتی مردهایی که زن‌های خود را کتک می‌زنند هم بیشتر در مسائل جنسی مشکل دارند. البته این مطالعه بیشتر درباره جوامع غربی و کاتولیسیسم رخ داده که مردهایی که رابطه عمیق جنسی با همسر خود ندارند به مشروب‌خواری رو می‌آورند و پس از مست کردن همسر خود را کتک می‌زنند. این همان افول مردانگی است». باید خانواده پر رنگ‌تر شود. اما باید دید خانواده با مرد بنا می‌شود یا زن؟ برای پاسخ به این سوال باید دید‌ طلب در ابتدا از جانب مرد است یا زن؟‌ طلب از جانب مرد است و باید نقش مرد همچون گذشته پررنگ شود اما متاسفانه در جوامع امروز با رنگ باختن مردها خانواده‌ها نیز تضعیف شده‌اند. خانواده بر مبنای خواست مرد شکل می‌گیرد و باید به همان روال برگشت. باید مردانگی را در جامعه به معنای واقعی افزایش داد؛ غیرت به ناموس، تلاش برای زندگی و...
 


Page Generated in 0/0040 sec