printlogo


کد خبر: 197069تاریخ: 1397/5/24 00:00
وزیر نیرو مطرح کرد
ضرورت اصلاح تعرفه آب مصارف کشاورزی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه باید مسأله آب را واحد ببینیم و از قسمت کردن آن و سپردن هر تکه به یک دستگاه و بخش و تشدید تقابل دستگاه‌ها اجتناب کنیم، گفت: مفهوم سازگاری با کم‌آبی یکی از بنیادی‌‌‌‌‌ترین مفاهیم مدیریت آب و انرژی است. رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه سازگاری با کم‌آبی و هر اندیشه و گفتمانی دارای مفاهیم محوری است، خاطرنشان کرد: مفهوم سازگاری با کم‌آبی یکی از بنیادی‌‌‌‌‌ترین مفاهیم دنیای جدید در مدیریت آب و انرژی است. وی اضافه کرد: باید شیوه‌‌های خود را تغییر دهیم، چرا که سازگاری با کم‌آبی این است که بپذیریم کم‌آبی همراه تمدن ایرانی است و باید توهم پرآبی را کنار بگذاریم. اردکانیان با اشاره به اینکه با وجود کم‌آبی می‌توانیم توسعه پایدار برای افزایش کیفیت زندگی ایرانیان بنا کنیم، ادامه داد: تامین منابع آب و انرژی‌ها جدید را باید دنبال کنیم و مدیریت مصرف و تقاضای منابع موجود اولویت دارد. وی گفت: تصور نکنیم محدودیت آب محدودیت توسعه است بلکه محدودیت آب مشوق خرد جدیدی برای توسعه است، پس باید محدودیت به فرصت تبدیل شود اما برخی فکر می‌کنند محدودیت آب را باید از بین برد و به فراوانی آب دست پیدا کرد. به گفته وی، این مسأله می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود. محدودیت آب را باید به خردورزی در این حوزه تبدیل کرد که همان سازگاری با کم‌آبی است. اردکانیان با تاکید بر اینکه نظام فعلی تعرفه به نحوی مشوق بدمصرفی است، تصریح کرد: نظام فعلی تعرفه‌گذاری آب بویژه در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آن یعنی بخش کشاورزی به هیچ عنوان با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست. وزیر نیرو افزود: پذیرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزی به معنای دست کشیدن از ارائه یارانه‌ها به بخش کشاورزی نیست. عمده کشورهای دنیا برای حفظ سطح مطلوب امنیت غذایی یارانه‌های زیادی به بخش کشاورزی می‌دهند ولی منطق یارانه بخش کشاورزی باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی و کمک‌کننده پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. اردکانیان افزود: نظام فعلی قیمت‌‌گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دستاوردهایی نیست و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست. وزیر نیرو تصریح کرد: درست است که آب شرب و بهداشت بخشی کمی از مصارف کل آب کشور را تشکیل می‌دهد اما ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب نیست.


Page Generated in 0/0041 sec