printlogo


کد خبر: 196655تاریخ: 1397/5/17 00:00
اُرد بزرگ‌تر از دهان
انقلاب کنید!

تا تهش روی ما حساب کنید
دست دردست هم دهید به قهر
میهن خویش را خراب کنید
از گرانی اگر که خسته شدید
نتمرگید، اعتصاب کنید 
خودتان با زبان نرم چماق
همه اقشار را مجاب کنید
که بریزید در خیابان ها
با اتوبوس، پیچ و تاب کنید
گفته بودیم ملت ایران
وقت آن است انتخاب کنید
عکس شاه فقید ایران را
روی تی شرت خویش قاب کنید
هرچه در سطح شهر می‌بینید
فوری آتش زده کباب کنید
عابری هم اگر که رد می‌شد
جزو شهر است، پس حساب کنید
یک ندای بلند آزادیست
هر زنی را که بی حجاب کنید
تا بسیجی به سمتتان آمد
توی حلقش مِس مذاب کنید
شیشه  بانک را بترکانید
توی آبسردکن شراب کنید
از سر اعتراض نعره کشان
همه را غرق اضطراب کنید
اعتراضات اینچنینی را
توی کشور، قشششنگ باب کنید

اُرد دادیم و... هی نفهمیدید
هرچه که جز زدیم، خندیدید
خودمان را مدام جر دادیم
باز از فرط خنده ترکیدید
نیم قرن است نقشه میریزیم
نیم قرن است که  نترسیدید
پیش چشم جهان و ملت ها
سرمان خوووب شیره مالیدید
عوض اعتراض رویایی
جای پرتاب کفش و دمپایی
با شعار علیه اسرائیل
می‌روید توی راهپیمایی؟

آه مردم... فازتان ایز وات؟؟
ای بر این انقلابتان صلوات
 


Page Generated in 0/0035 sec