printlogo


کد خبر: 196537تاریخ: 1397/5/15 00:00
سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد
خداحافظی 44 نفر از مدیران شهری

گروه اجتماعی: سخنگوی شورای شهر تهران درباره جزئیات لیست بازنشستگان شهرداری که مشمول اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران می‌شوند، توضیحاتی ارائه کرد. علی اعطا  درباره آخرین وضعیت آمار بازنشستگان شهرداری تهران به ایسنا گفت: در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام 91 نفر قید شده است که 44نفر از کارکنان شهرداری در هر رده مدیریتی باید بزودی از شهرداری تهران خداحافظی کنند. وی با بیان اینکه این  لیست در قالب چند جدول به شورا ارسال شده است، گفت: بر اساس این جداول، 91 نفر از کارکنان شهرداری یا بازنشسته هستند یا مشمول یکی از شرایط بازنشستگی می‌شوند. اعطا گفت: از بین افرادی که باید از شهرداری تهران خارج شوند، 28 نفر جزو مدیران ارشد همچون معاون شهردار، قائم‌مقام معاونان شهردار، شهرداران مناطق و دیگر مدیران هستند اما از این میان، در تغییر و تحولات اخیر 2 نفر از این افراد جای خود را به نیروهای جوان دادند. به گفته اعطا، در جدول شماره 2 نام افرادی که بازنشسته هستند اما به دلیل سوابق ایثارگری می‌توانند ادامه خدمت دهند آمده که تعداد این افراد در شهرداری تهران هم‌اکنون 7 نفر است. سخنگوی شورای شهر تهران همچنین گفت:‌ در جدول شماره 3 این لیست اسامی 36 نفر به چشم می‌خورد که بین 30 تا 35 سال سابقه خدمت دارند اما بازنشسته محسوب نمی‌شوند. اعطا با بیان اینکه در جدول شماره 4 نیز نام  3 کارمند قید شده است که سابقه 30 تا 35 سال خدمت دارند و باید بازنشسته شوند، گفت: همچنین چند نفر از کارکنان شهرداری تهران با اینکه نام‌شان در لیست بازنشستگان است اما دارای دستور موقت از دیوان عدالت اداری هستند و شهرداری برای تعیین‌تکلیف این عده، منتظر صدور رأی دیوان است.


Page Generated in 0/0033 sec