printlogo


کد خبر: 9839تاریخ: 1393/5/29 00:00
خیابان کودکان غزه در پایتخت

با توجه به جنایات صورت گرفته علیه کودکان غزه، شورای شهر تهران تصویب کرد خیابان دفتر سازمان ملل در تهران به نام «کودکان غزه» نامگذاری شود. به گزارش «وطن امروز» در جلسه علنی روز گذشته شورای شهر تهران بررسی طرح نامگذاری و تغییر نام 14 مورد از پل‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر تهران مورد بررسی و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. همچنین 2 فوریت نامگذاری مکان یا معبری به نام بقیع در یکی از مناطق مناسب شهر تهران با رای حداکثری اعضا روبه‌رو و مقرر شد جانمایی آن در کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران صورت گیرد. در ادامه این جلسه و به احترام تجمعی که مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه انجام می‌شود و همچنین با توجه به تمایز این جنگ با نزاع‌های قبلی غزه درباره کودکان، خیابان دفتر سازمان ملل در تهران به نام «کودکان غزه» نامگذاری شد.


Page Generated in 0/0037 sec