printlogo


کد خبر: 951تاریخ: 1392/12/7 00:00
پیگیری‌های «وطن امروز» نتیجه داد
پیشنهاد تازه برای بازنگری بیمه زنان خانه‌دار

گروه اجتماعی: پس از پیگیری‌های  فراوان گروه اجتماعی روزنامه«وطن‌امروز»، خبرهای رسیده حاکی از واکنش مجلس نسبت به تعلل در اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار  و ارائه پیشنهاد تازه‌ای برای بازنگری در این طرح مهم است. با توجه به حذف بیمه زنان خانه‌دار، اعضای فراکسیون زنان درصدد ارائه پیشنهادی جدید به دولت برای تدوین لایحه بیمه زنان خانه‌دار هستند. فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان این مطلب  به مهر گفت: دلیل شورای نگهبان برای حذف تبصره بیمه زنان خانه‌دار از بودجه سال 93  این بود که این قانون باید در قوانین عام و کشوری در نظر گرفته شود نه در قانون بودجه که یک‌ساله است. این نماینده مجلس تصریح کرد: اعضای فراکسیون زنان مجلس درصدد ارائه پیشنهادی به دولت برای تدوین لایحه بیمه زنان خانه‌دار هستند. نمایندگان مجلس نیز کمک‌های لازم را به دولت برای تدوین لایحه و تصویب لایحه بیمه زنان خانه‌دار می‌کنند اما ابتدا باید دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد و مجلس پس از بررسی تصمیم به تصویب آن بگیرد. به گفته فاطمه رهبر، اگر دولت لایحه بیمه زنان خانه‌دار را به مجلس دهد، با تصویب آن، موضوع بیمه زنان خانه‌دار به قانون تبدیل شده و دیگر اختصاص بودجه در حد پیشنهاد نیست و باید بودجه لازم به آن اختصاص داده شود. البته قرار است اعضای فراکسیون زنان پیشنهاد تدوین لایحه بیمه زنان خانه‌دار را در ابتدای سال آینده به دولت ارائه دهند.
 


Page Generated in 0/0041 sec