printlogo


کد خبر: 238543تاریخ: 1400/7/4 00:00
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور بر اساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی عدم ثبت اموال 1096 دستگاه اجرایی را نشان می‌دهد
خودداری 22 درصد دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات اموال‌
وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد

 گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در فروردین سال جاری همه دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. بر اساس ماده 22 این طرح، همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کنند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد.  به‌‌رغم تاکید تبصره 12 قانون بودجه1400، 22 درصد دستگاه‌ها که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌ها هستند، نسبت به ثبت اطلاعات اموال و املاک خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) اقدام نکرده‌اند. 
بررسی‌های صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات کشور بر اساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های تعداد 4973 دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، اداره کل، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و...، به قرار اطلاعات جدول مقابل است.  بر اساس این گزارش، تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاه‌ها) به‌رغم تأکید مقنن در مفاد جزء یک بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ماه1400) اقدام نکرده‌اند که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌ها است. 
 
* فقط یک‌سوم دستگاه‌ها کل اطلاعات اموال خود را ثبت کرده‌اند
همچنین تعداد 1653 دستگاه اجرایی (معادل 33 درصد از دستگاه‌ها) نسبت به ثبت 100 درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام کرده‌اند. با احتساب دستگاه‌های اجرایی که نسبت به ثبت 81 تا 99 درصدی اطلاعات اموال خود اقدام کرده‌اند (معادل 28 درصد)، در مجموع تعداد 3069 دستگاه اجرایی (معادل 62 درصد از دستگاه‌ها) نسبت به تکمیل اطلاعات اموال در سامانه در سطح 80 الی 100 درصد اقدام کرده‌اند. 
 
* وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد
درباره شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی دستگاه‌های اجرایی، املاک مازادی در 4 ماهه نخست سال 1400 شناسایی نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- چنانچه تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ این املاک در سامانه سادا ثبت نشود - نسبت به اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع 6 ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و ‌دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام کند. وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد. 
 

 


Page Generated in 0/0052 sec