printlogo


کد خبر: 238122تاریخ: 1400/6/25 00:00
آمایش آموزش عالی؛ حلقه مفقوده توسعه و پیشرفت کشور

محمدمهدی زاهدی*: متأسفانه چیز خاصی درباره آمایش سرزمینی در دولت سابق عملیاتی نشده است اما مطالبه جدی مجلس از دولت سیزدهم عملیاتی شدن سریع این موضوع است. موضوع آمایش سرزمین در همه حوزه‌ها از جمله آموزش عالی کشور بحثی جدی است که لازمه هر کشوری است. 
هر کشوری که بخواهد مسیر پیشرفت را بر اساس معیارهای علمی و تخصصی پیش ببرد، ناچار است آمایش سرزمین را در حوزه‌های مختلف اجرایی کند، این در حالی است که در دولت سابق چیزی از اجرای آمایش سرزمینی ندیدیم. 
در آموزش عالی هم راهی جز آمایش نداریم و باید آن را اجرایی کنیم اما در مسیر اجرا و حرکت آن نباید افراط و تفریط شود و باید کارهای این حوزه را به صورت کارشناسی و مطالعاتی به مرحله اجرایی برسانیم و پیش از آن با مشورت افراد خبره، زیرساخت‌ها را آماده کنیم. 
هنوز کاری جدی در موضوع آمایش آموزش عالی نشده و تنها چند کار سطحی مانند ادغام‌ها و تجمیع‌ها انجام شده که اهمیتی ندارد. در واقع اصل مسأله باید آن باشد که رویکردها تحولی و مطابق بیانیه گام دوم انقلاب انجام شود. 
باید امکان‌سنجی و پتانسیل‌های موجود بالقوه و بالفعل و چالش‌های موجود در هر منطقه و هر استان و هر اقلیمی را بررسی کرده و بر اساس آن رشته‌های دانشگاهی را تعدیل کرده یا تغییر ماهیت دهیم و آنها را کاربردی کرده و مهارت‌آموزی را هم به آن اضافه کنیم. 
برای اجرای آمایش آموزش عالی باید مشورت جامعی با متخصصان مربوط انجام و در نهایت هم با نمایندگان مجلس صحبت شود و آنها در جریان قرار گیرند، چرا که باید نقطه‌نظرات یکدیگر را بدانیم و از ظرفیت مجلس برای عملیاتی شدن آمایش آموزش عالی استفاده حداکثری شود. 
ساماندهی مراکز آموزش عالی در کشور بر اساس آمایش سرزمینی، منجر به پویاتر شدن جامعه دانشگاهی کشور خواهد شد.
* عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی/ وزیر پیشین علوم
 

Page Generated in 0/0033 sec