printlogo


کد خبر: 224887تاریخ: 1399/7/6 00:00
تقلب در انتخابات آمریکا چقدر ممکن است؟

دکتر فؤاد ایزدی*: سخنان هفته گذشته رئیس‌جمهوری آمریکا نشان داد او نگران شکست در انتخابات است؛ از این رو در حال آماده‌سازی طرفدارانش برای تحولات پس از انتخابات و رویدادهای مهمی است که احتمال بروز آن زیاد است. ترامپ که تنها راه شکست خوردن در انتخابات را تقلب دموکرات‌ها عنوان کرده با بسیج طرفداران خود و مقامات جمهوری‌خواه در ایالت‌ها و شهرهای مختلف از هم‌اکنون وارد فضای تنظیم شکایت‌های رسمی علیه روند برگزاری انتخابات زودهنگام و انتخابات پستی در آمریکا شده است. این مجموعه شکایت‌ها در نهایت منجر به این خواهد شد که دادگاه عالی قضایی آمریکا به عنوان مرجع اصلی و نهایی این دادرسی وارد عمل شده و نقش خود را که در حال حاضر به دلیل ترکیب اکثریتی جمهوری‌خواهان در آن به بازوی قضایی این حزب مبدل شده ایفا کند؛ تجربه‌ای که سال 2000 و در جریان انتخابات آمریکا بین جورج واکر بوش و ال‌گور به کمک آنها آمد. این در حالی است که در آن زمان ترکیب دادگاه عالی قضایی 5 به 4 به نفع جمهوری‌خواهان بود و به احتمال خیلی زیاد در زمان انتخابات نوامبر این ترکیب 6 به 3 به نفع جناح جمهوری‌خواه خواهد بود. استدلال ترامپ در جریان این شکایت‌ها تقلب‌های با بازه چند هزار رای در بعضی ایالت‌های اثرگذار است. از آنجا که سیستم فدرال در جریان انتخابات حکمفرما نیست، ترامپ می‌تواند شهرداران و فرمانداران ایالت‌های مهم بویژه آن دسته از شهرها و ایالت‌هایی را که توسط مقامات دموکرات اداره می‌شوند، متهم به تقلب کند. از آنجا که در سازوکار انتخابات آمریکا مرجع بی‌طرف وجود ندارد و مجریان انتخابات همیشه گرایش سیاسی خود را حفظ کرده‌اند احتمال بروز تقلب بشدت وجود دارد. این احتمال عطف به تجربه تاریخی ترامپ در انتخابات 2016 و انتخابات سال 2000 هم دارد. سال 2016 ترامپ در حالی که 3 میلیون رای عمومی کمتر داشت اما با داشتن تنها 78 رای بیشتر در سیستم الکترال کالج، رئیس‌جمهور شد. سال 2000 هم جورج بوش با رای دیوان عالی قضایی آمریکا با تصاحب 500 رای بیشتر در فلوریدا به پیروزی رسید. از این منظر می‌توان انتظار داشت ترامپ با عبور از صندوق‌های رای به دنبال پیروزی در روندهای قضایی است.
* استاد دانشگاه

Page Generated in 0/0037 sec