printlogo


کد خبر: 218448تاریخ: 1399/2/1 00:00
دولت جانسون زیر فشار انتقادها

روزنامه «ساندی‌تایمز» بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، دولت جانسون را به دلیل تعلل در روزهای نخست شیوع کرونا در این کشور مورد انتقاد قرار داد. بر اساس تحقیقاتی که این روزنامه انجام داده، هشدارهای شدید دانشمندان از سوی دولت انگلیس نادیده گرفته شد و این کشور ۵ هفته حیاتی برای مبارزه علیه شیوع کرونا را با توجه به آمادگی کم دولت برای مواجهه با آن از دست داد.

Page Generated in 0/0035 sec