printlogo


کد خبر: 210427تاریخ: 1398/3/25 00:00
پایتخت

تهرانی‌ها برای تردد در شهر ثبت‌نام کنند
جزئیات عوارض تردد در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا
مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک شهرداری تهران درباره نرخ تردد در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا یا همان زوج یا فرد سابق که از اول تیر اجرایی می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد. عمار سعیدیان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بهای عوارض ورود به محدوده طرح کاهش آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق در سال ۱۳۹۸ با بیان اینکه در طرح جدید داشتن معاینه فنی برتر و نداشتن آن در تعیین نرخ نهایی موثر است، اظهار کرد: اگر وسیله نقلیه چند بار در یک روز توسط دوربین‌ها مشاهده شود، اولین ورود و آخرین خروج ملاک محاسبه خواهد بود و بر اساس داشتن نوع معاینه فنی برتر یا عادی میزان پرداخت به ازای هر روز تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق اعلام می‌شود. به گفته وی بر این اساس اگر وسیله نقلیه چند بار در یک روز توسط دوربین‌ها مشاهده شود، در صورتی که ورودش بعد از ساعت ۱۰ و خروجش قبل از ساعت ۱۶ باشد، چنانچه دارای معاینه فنی برتر باشد مبلغ ۷۲۴۵ تومان برای وی محاسبه می‌شود و در صورتی که همین فرد با همین شرایط فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ ۹۶۶۰  تومان برایش محاسبه می‌شود. وی با بیان اینکه اگر وسیله نقلیه چند بار توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده شود، در صورتی که ورودش بعد از ساعت ۱۰ و خروجش بعد از ساعت ۱۶ باشد و دارای معاینه فنی برتر باشد، مبلغ ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان و چنانچه فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای وی محاسبه می‌شود، اظهار کرد: اگر خودرویی چندبار توسط دوربین‌ها دیده شود، چنانچه ورودش قبل از ساعت ۱۰ و خروجش بعد از ساعت ۱۶ باشد، در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ ۱۵ هزار و ۵۲۵ تومان برایش محاسبه می‌شود و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای وی محاسبه خواهد شد. وی با بیان اینکه اگر وسیله نقلیه‌ای یکبار توسط دوربین‌ها در یک روز مشاهده شود، شرایط مالی متفاوت خواهد بود، گفت: ‌اگر این وسیله نقلیه قبل از ساعت ۱۰ ترددش توسط دوربین‌ها ثبت شود در صورتی که دارای معاینه فنی برتر باشد، مبلغ ۱۰ هزار و 350 تومان برای وی محاسبه خواهد شد و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر باشد ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان بابت تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق برایش در نظر گرفته خواهد شد. وی با بیان اینکه اگر وسیله نقلیه یکبار در روز تردد کند و اگر ترددش بعد از ساعت ۱۰ و قبل از ساعت ۱۶ باشد، در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ ۷۲۴۵ تومان برایش محاسبه می‌شود، تصریح کرد: اگر این خودرو فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ ۹۶۶۰ تومان برایش محاسبه خواهد شد. مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیک ادامه داد: اگر وسیله نقلیه یکبار در روز تردد کند و اگر ترددش بعد از ساعت ۱۶ باشد، در صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان و در صورت نداشتن معاینه فنی برتر مبلغ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای وی محاسبه خواهد شد. سعیدیان‌فر با بیان اینکه طرح کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۹ اجرایی می‌شود، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده هر خودرو برای تردد در محدوده زوج و فرد سابق ۲۰ روز رایگان در هر فصل دارد و برای تردد در روزهای دیگر باید هزینه پرداخت کند. وی افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت «تهران من» در قسمت محاسبه عوارض تردد سال ۹۸، از رقم دقیق عوارض تردد در محدوده ترافیک و کنترل آلودگی هوا آگاه شوند.

کم‌کاری در اصلاح ساختار شهرداری تهران
لایحه اصلاح «ساختار شهرداری تهران» در هفته پیش رو در شورای شهر پایتخت بررسی خواهد شد. به گزارش تسنیم، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که ساختار عریض و طویل شهرداری نیاز به اصلاح دارد و باید نسبت به ادغام برخی معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های شهرداری اقدام شود. بر این اساس، شورای شهر تهران در دی‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای تعیین و شهرداری تهران را ملزم به ارائه لایحه «اصلاح ساختار شهرداری» کرد. حالا با گذشت 5 ماه از تعیین این مصوبه و منقضی شدن مهلت مقرر و وعده و‌ وعیدهای شهرداری، این لایحه مراحل پایانی خود را برای ارائه به شورای شهر طی می‌کند.


Page Generated in 0/0039 sec