printlogo


کد خبر: 210424تاریخ: 1398/3/25 00:00
حدود نیمی از خانوارهای فقیر تهرانی شغل ندارند

 آمارها نشان می‌دهد از میان خانوارهایی که زنان سرپرست آنها هستند ۳۰ درصد و خانوارهای دارای سرپرست مرد 6/13 درصد دچار فقر هستند. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، ۱۱ درصد مردم تهران فقر درآمدی دارند و 5/15 درصد هم دچار فقر چندبعدی هستند. آمارهای دیگری هم هستند که نشان می‌دهد ۳۰ درصد فقرای تهران، زنان سرپرست خانوار و ۵۶ درصد مردم تهران دارای سرپرست بی‌سواد هستند. اما بررسی ابعاد فقر درآمدی در خانوارهای فقیر هم نتایج قابل پیش‌بینی دارد؛ ۴۳ درصد خانوارهای فقیر مسکن ملکی ندارند، ۵۳ درصد خانوارهای فقیر سرپرست بیکار دارند و ۴۸ درصد خانوارهای فقیر هیچ فرد شاغلی در خانواده ندارند. در بخش دیگری از گزارش آمده است، 3/0 درصد پایتخت‌نشینان به حمام دسترسی ندارند، ۴۶ درصد کارگران تهرانی بیمه تأمین اجتماعی ندارند، ۲۰ درصد مردم مسکن مناسب ندارند و ۱۰ درصد هم سوءتغذیه دارند.


Page Generated in 0/0033 sec