printlogo


کد خبر: 17565تاریخ: 1388/4/9 00:00
حقوق شهروندی

دعاوی خانوادگی را چگونه مطرح کنیم؟ دقت داشته باشید در بعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلا اظهارنامه‌ای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال کند، بر حسب مفاد ماده 709 قانون آیین‌دادرسی مدنی هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به وسیله «اظهارنامه»‌ از طرف مطالبه کند، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. اوراق اظهارنامه را نیز می‌توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمع قضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستان‌ها تهیه و پس از تکمیل و انجام نقش تمبر روی آن به اتاق دریافت و ثبت اظهارنامه‌ها در مرجع قضایی تسلیم کرد تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ شود.مصلحت است که در ضمن تقدیم دادخواست یا قبل از تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه مالی، اقدام به تقاضای صدور «قرار تأمین خواسته» کرد. در صورتی می‌توان از دادگاه درخواست تأمین خواسته کرد که دعوی مستند به سند رسمی باشد یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد یا مدعی خسارتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است، در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بی‌حقی شده، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم‌له پرداخت شود. چگونه دعوای کیفری را در ارتباط با جرائم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی یا دیگر جرائم در ارتباط با قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که در اختلاف‌های خانوادگی نیز ممکن است بروز دهد، مطرح کنیم؟ پرونده‌های جزایی بر اساس شکایت شاکی تشکیل می‌شود، کسی که شکایت کرده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‌عنه می‌گویند. بر طبق قانون اساسی اصل بر برائت است (اصل بر مجرم نبودن است) و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثبت شود. احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده باشد بنابراین مشتکی‌عنه در صورتی مجازات خواهد شد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی و قانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمه صالح ثابت شود. شکوائیه باید چگونه باشد؟ شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند. شاکی باید در شکوائیه‌ای که تهیه می‌کند نام، نام‌خانوادگی، نام‌پدر، آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‌عنه و آدرس او را اعلام کند. موضوع شکایت باید به‌طور واضح و روشن در متن شکوائیه نوشته شود. شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین محل وقوع جرم، نحوه انجام جرم، میزان خسارت و ضرر و زیان وارده نیز باید در شکوائیه مشخص شود. همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل، از شاهد یاد شده باشد باید نام و آدرس گواهان نیز مشخص شود و اسناد و مدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد کپی برابر اصل شده آنها را باید ضمیمه شکایت کند. شکوائیه باید خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده «در تهران» یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود و باید آن را روی کاغذ معمولی و پس از نقش تمبر لازم روی آن «که در اتاق نقش تمبر دادگستری انجام می‌شود» آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل «دایره ارجاع شکوائیه» ارائه کند تا به وسیله مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود. زمان رسیدگی به دعاوی خانوادگی و شکایت‌های حقوقی بد نیست شما عزیزان مدت رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حقوقی را بدانید، در این رابطه باید گفت: حداکثر زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی‌ حقوقی به شرح زیر است: ابطال شناسنامه سه ماه، اصلاح شناسنامه سه ماه، مطالبه اجرت‌المثل پنج ماه، استرداد چک شش ماه، تعیین داور سه ماه، دعاوی مربوط به تابعیت سه ماه و نیم، ‌الزام به تنظیم سند اجاره پنج ماه و اعاده دادرسی سه ماه است. همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی خانواده شامل طلاق شش ماه، طلاق توافقی دو ماه و نیم، استرداد جهیزیه چهار ماه و منع اشتغال زوجه سه ماه و نیم، حضانت دو ماه و نیم، ملاقات فرزند دو ماه، اجازه ازدواج مجدد چهار ماه، حکم رشد 20 روز و تقسیط مهریه سه ماه تعیین شده است. * وکیل پایه یک دادگستری قتل هولناک دختر 3 ساله در گینه‌نو سر يك دختربچه سه ساله‌ در جريان درگيري در كشور آفريقايي گينه‌نو از تنش جدا شد! به گزارش شینهوا، اين درگيري بر اثر بحث و جدال به خاطر يك قطعه زمين اتفاق افتاد. پليس روز يكشنبه زماني اين حادثه تكان دهنده را كشف كرد كه گزارشي را مبني بر ربوده شدن اين دختر به دست هفت مرد از روستاييان ناحيه ساحلي دريافت كرد. از اين تعداد هم‌اكنون چهار نفر دستگير شده‌اند و بازجويي‌ها تا موقعي ادامه خواهد داشت كه سه مظنون ديگر دستگير شوند. اين مردان همچنين به مادر دختر كه قصد فرار با دختر كوچكش را داشت، حمله كردند. جسد بي‌سر اين دختر سه ساله هنوز پيدا نشده اما احتمال داده مي‌شود اين قتل به دليل درگيري بين جزيره‌نشينان و اهالي روستاي «بگيا» صورت گرفته باشد.

Page Generated in 0/0036 sec