printlogo


کد خبر: 17556تاریخ: 1388/4/9 00:00
جرايم شدید برای اساتید دارای رکود علمی

قائم‌مقام معاونت آموزشی وزارت علوم با تشریح مشخصات اعضای هیأت علمی که دارای رکود علمی هستند، گفت: بر اساس جدیدترین آیین‌نامه، دانشگاه‌ها می‌توانند نسبت به خاتمه خدمت اعضای هیأت علمی دارای رکود علمی اقدام کنند.رضا عامری با اشاره به قانون جدید در رابطه با بحث رکود علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: اعضای هیأت علمی باید به طور سنواتی از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی که انجام می‌دهند حداقل امتیازاتی را به دست آورند و یک پایه کسب کنند. اگر عضو هیأت علمی نتواند برای مدت حدود سه سال متوالی این پایه را دریافت کند مشمول رکود علمی می‌شود.وی اظهار داشت: دانشگاه می تواند عضو هیأت علمی‌ای را که دارای رکود علمی شده در صورت رسمی آزمایشی بودن به پیمانی تبدیل کند و در صورت پیمانی بودن درباره خاتمه خدمت و قطع همکاری وی با دانشگاه تصمیم بگیرد. به گزارش مهر، عامری با بیان اینکه این قانون تمام اعضای هیأت علمی شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد می‌شود، گفت: برای بررسی وضعیت و پرونده عضو هیأت علمی که دارای رکود علمی است کمیته‌ای متشکل از خود فرد، نماینده دانشکده و گروه آموزشی تشکیل می‌شود و تصمیم لازم در این‌باره اخذ می‌شود.

Page Generated in 0/0033 sec