printlogo


کد خبر: 1695تاریخ: 1392/12/19 00:00
برخورد با تعطیلی زودهنگام مدارس

چنانچه توافقی بین مدیران مدارس و اولیا جهت تعطیلی زودهنگام مدارس یا تغییر در برنامه‌های آموزشی صورت بگیرد، خلاف مقررات بوده و با افراد خاطی برخورد می‌شود. سیدرحیم میرشاه‌ولد، مدیرکل ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایت‌های آموزش و پرورش درباره اینکه برخی از مدارس بر اساس درخواست اولیا، هفته آینده برنامه آموزشی نخواهند داشت اما مدارس باز است، به ایسنا گفت: اولیا نمی‌توانند چنین درخواستی از مدیران مدرسه داشته باشند و چنانچه توافقی بین مدیران مدارس و اولیا جهت تعطیلی زودهنگام مدارس یا تغییر در برنامه‌های آموزشی صورت بگیرد، خلاف مقررات بوده و با افراد خاطی برخورد می‌شود. وی تاکید کرد: طبق تقویم رسمی کشور، مدارس تا 28 اسفند دایر بوده و نه‌تنها مدیران حق تعطیلی مدارس را ندارند بلکه دانش‌آموزان نیز باید تا آخرین روز از غیبت غیرموجه خودداری کنند.
 


Page Generated in 0/0025 sec