printlogo


کد خبر: 156940تاریخ: 1395/2/14 00:00
خبر

کیفیت مسکن مهر فدای قیمت شد
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه گزارش اشکالات فنی واحدهای مسکن مهر توسط کارشناسان خبره این مرکز تهیه و در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت، گفت: اگر چه اشکالات فنی واحدهای مسکن مهر می‌تواند با ترمیم برطرف شود، اما احتمال اینکه این واحدها تخریب شوند، فعلاً به این مرکز گزارش نشده است. به گزارش فارس، محمد شکرچی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارشی از کیفیت پایین برخی از واحدهای مسکن مهر تهیه و آن را منتشر کند، گفت: پروژه‌ای در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با عنوان مستندسازی مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده بود، بنابراین این اقدام توسط کارشناسان خبره این مرکز انجام و گزارش نهایی آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. وی افزود: درباره کیفیت ساخت و ساز مسکن‌مهر، مواردی که نیاز به بررسی فنی دارد، در استان‌های مختلف بویژه تهران، تهیه و به مرکز ارجاع می‌شود و نظرات تخصصی مرکز تحقیقات را برای رفع این اشکالات جویا می‌شوند، به همین دلیل مرکز تحقیقات این موارد را به طور موردی بررسی می‌کند. شکرچی‌زاده ادامه داد: قراردادهای آن زمان برای ساخت و ساز مسکن مهر جزو تعهدات دستگاه‌های پیمانکار بود که مقررات ملی ساختمان رعایت شود، اما اینکه در عمل، مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های مسکن مهر تا چه حد رعایت شده است، باید گفت که خیلی کمرنگ بوده است، چرا که محدودیت قیمت و مشخص نبودن عدد واقعی، باعث می‌شود که پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بروند و کیفیت را فراموش کنند. وی با اشاره به اینکه دولت باید زمینه‌ساز ساخت و ساز باشد، گفت: وقتی مقررات ملی ساختمان در پروژه مسکن مهر رعایت نشود، اشکالات فنی بیش از پیش خود را بروز می‌دهد.


Page Generated in 0/0035 sec