printlogo


کد خبر: 149584تاریخ: 1394/9/7 00:00
حجم آب ۹۸ سد زیر ۴۰ درصد است

۵۵ درصد کل مخازن سدهای کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند و تنها در ۱۱ سد از جمله میجران ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پُرشدگی وجود دارد. به گزارش مهر، با نگاهی به وضع پُرشدگی سدهای کشور در پایان آبان‌ماه از مجموع ۱۶۵ سد بزرگ کشور، ۹۸ سد که ۵۵ درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را به خود اختصاص داده‌اند در زمان حاضر کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود آب دارند. براساس این گزارش، ۱۹ سد کشور نیز ۴۰ تا ۵۰ درصد پُرشدگی دارند. همچنین میزان پُرشدگی ۲۵ سد کشور بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است که در این فهرست می‌توان نام سدهای لتیان، سهند، کوثر و شیرین‌دره را مشاهده کرد. در سطح پُرشدگی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد نیز ۱۲ سد گزارش شده است. براساس این گزارش، هم‌ اکنون ۱۱ سد کشور بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پُرشدگی دارند.
 


Page Generated in 0/0035 sec