printlogo


کد خبر: 149580تاریخ: 1394/9/7 00:00
رکورد رشد ماهانه نقدینگی شکسته شد

حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال به 872 هزار و 750 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ماه 21 هزار و 950 میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. این رقم نسبت به اسفند سال گذشته 5/11 درصد و در مقایسه با شهریور سال قبل 5/23 درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس، جزئیات متغیرهای پولی نشان می‌دهد در بخش ارقام عمده پولی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به 30 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته 9/12 درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به شهریور سال گذشته 8/4 درصد رشد داشته است. همچنین حجم پول در 6 ماه اول امسال با 3/2درصد کاهش، 118 هزار و 20 میلیارد تومان است که نسبت به شهریور سال قبل 7/1 درصد کاهش یافته است. حجم شبه‌پول هم به رقم 754 هزار و 730 میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با شهریور سال گذشته 7/28 درصد و نسبت به اسفند پارسال 1/14 درصد رشد داشته است. گفتنی است، در 6 ماه اول امسال 90 هزار و 365 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده که بیانگر رشد متوسط ماهانه 15 هزار و 60 میلیارد تومانی است. از سوی دیگر بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که سال گذشته 122 درصد رشد کرد در 6 ماه اول امسال هم ۱۰۸ درصد افزایش یافت و به رقم ۱۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان رسید اما در مقابل بانک‌های غیردولتی 7/44 درصد از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را کاهش دادند. حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی 29 هزار و 310 میلیارد تومان است. در بخش بانک‌های تخصصی که شامل بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن می‌‌شود، حجم بدهی به بانک مرکزی 6/1درصد کاهش یافته و به 55 هزار و 20 میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی با 6/9 درصد رشد به 35 هزار و 900 میلیارد تومان بالغ شده است. در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، بدهی به بانک مرکزی 7/44 درصد کاهش یافته و 13 هزار و 260 میلیارد تومان درج شده است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری هم با 8 درصد رشد به 44 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده است.


Page Generated in 0/0038 sec