printlogo


کد خبر: 149282تاریخ: 1394/9/1 00:00
بانک مرکزی از توزیع شعب بانک‌ها در کشور گزارش داد
27 شعبه بانک برای هر 100 هزار ایرانی

طبق گزارش منتشرشده بانک مرکزی به ازای هر 100 هزار ایرانی 4/27 شعبه وجود دارد که در این گزارش تعداد شعب بانک به تفکیک استان‌ها و مقایسه آن با دیگر کشورها عنوان شده است.  در کشورهای مختلف، بسته به اینکه نظام تأمین مالی آنها بیشتر متکی بر بازار پول است یا بازار سرمایه، تعداد شعب بانکی در هرکدام فرق می‌کند. بخش بانکی ایران، بخش قابل ملاحظه‌ای از نظام مالی کشور را تشکیل می‌دهد به طوری که در سال 1393 حدود 2/89درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده لذا لزوم وجود تعداد بیشتری از مؤسسات پولی و اعتباری را نیز اقتضا می‌کند بنابراین نمی‌توان صرفاً با توجه به مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی در کشورهای دیگر و فارغ از ویژگی‌های خاص نظام پولی و مالی اقتصاد ایران، نسبت به تعداد مطلوب شعب بانکی اظهارنظر کرد.  براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر حدود 4/27 شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت متعادلی برخوردار است. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به طور نسبی دارای تعداد شعبه بیشتری نسبت به ایران هستند به طوری که در فرانسه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت 5/38 شعبه بانکی وجود دارد. از سوی دیگر بیشتر کشورهای منطقه به طور نسبی تعداد شعبه کمتری نسبت به ایران دارند. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته به‌رغم توسعه بانکداری الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیشتر است که البته در سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت با گسترش بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی به طور نسبی تعداد شعب این کشورها نیز کاهش یابد.  بین کشورهای منطقه، ایران به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای تعداد شعب بانکی بیشتری است. این آمار در ترکیه 8/19، در مالزی 11 و در عربستان 8/8 شعبه است بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد جایگاه ایران به لحاظ دارا بودن تعداد شعب بانکی در سطح کشورهای منطقه و توسعه‌یافته در وضعیت بینابینی قرار دارد.  براساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریور 1394 تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 21هزار و 656 شعبه است. بانک ملی با 3 هزار و 192شعبه، بانک صادرات ایران 2 هزار و 876 شعبه و بانک کشاورزی یکهزار و 906 شعبه دارای بیشترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجارتی ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کمترین شعب در سطح کشور هستند. درباره نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در استان‌های مختلف کشور گزارش شده استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، خراسان شمالی و ایلام کمترین آمار شعب را به خود اختصاص داده‌اند.  براساس آمار، سرانه شعب در استان‌ها و مراکز استان نشان می‌دهد به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت در استان سمنان 54 شعبه، یزد 49شعبه و ایلام 44شعبه وجود دارد و این استان‌ها دارای بیشترین سرانه شعبه بانک در کشور هستند.


Page Generated in 0/0032 sec