printlogo


کد خبر: 134336تاریخ: 1393/12/6 00:00
احیای منابع آب و خاک دشت قزوین

فزوین، خبرنگار وطن امروز: احیای منابع آب و خاک دشت قزوین با حفظ تولید پایدار انجام شود. به گزارش فارس، نیازعلی ابراهیمی‌پاک، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جلسه ستاد احیای دشت قزوین اظهار داشت: پارامترهایی مانند منابع آب و خاک برای دشت قزوین نقش اساسی دارد و باید نحوه استفاده مناسب از این منابع لحاظ شود. وی با اشاره به اهمیت دشت قزوین و نقش آن در بخش کشاورزی افزود: باید آمارهای دقیق، منسجم و یکپارچه‌ای از دشت قزوین ارائه شود و سپس بر مبنای آن، تصمیمات ساماندهی شود. وی خاطرنشان کرد: در احیای دشت قزوین باید ویژگی‌های اقلیمی  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قالب برنامه راهبردی دشت در نظر گرفته شود. ابراهیمی‌پاک بر میزان تولید، بهره‌وری تولید و اشتغال پایدار در احیای دشت قزوین تأکید کرد و گفت: احیای منابع آب و خاک دشت قزوین با حفظ تولید پایدار انجام شود. وی خاطرنشان کرد: بیلان مصرف آب حدود 5/2 میلیارد مترمکعب است که سالانه 300 میلیون مترمکعب افت می‌کند. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین؛ طرح بهینه کردن آب مصرفی در بخش کشاورزی در دست تهیه است. گفتنی است؛ در این جلسه کارگروه آب و خاک، تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، آموزش، ترویج و تحقیقات و کارگروه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد.
 


Page Generated in 0/0038 sec