شورای نگهبان با لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد مخالفت کرد
عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی از مخالفت این شورا با لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری - صنعتی خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: به‌رغم اصلاحات به عمل آمده، نامه هیأت وزیران درباره موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود، لذا ایراد سابق این شورا درباره مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.