افشاگری بعیدی‌نژاد از پشت‌پرده مالی شبکه «من‌وتو»
سفیر ایران در لندن با انتشار یک سند مالی در صفحه توئیتر خود نوشت: تراز مالی شبکه «من و تو» نشان می‌دهد از نظر اقتصادی شرکتی کاملا ورشکسته است. از 95 میلیون پوند سرمایه، این شبکه فقط 3 میلیون درآمد داشته و بقیه ضرر بوده است. حمید بعیدی‌نژاد گفت: این شبکه که از طریق تزریق پول و اموال به غارت رفته ملت ایران توسط خانواده پهلوی اداره می‌شود به دستگاه تبلیغاتی پهلوی مبدل شده است.