۳۵ درصد مردان ایرانی مجردند
درحالی که حدود ۴۰ میلیون مرد در ایران زندگی می‌کنند، آمارهای سال ۹۵ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ۱۰ میلیون نفر از مردان ایران «جوان» و ۳۵ درصد آنها هنوز ازدواج نکرده‌ و مجرد هستند. شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون نفر از مردان، جوان هستند، یادآور شد: تعداد مردان 19-15 ساله 2 میلیون و ۷۸۰ هزار نفر، تعداد مردان 24-20 ساله 3 میلیون و ۲۴۰ هزار نفر و تعداد مردان 29-25 ساله 4 میلیون و ۱۴۰ هزار نفر است.