علیرضا خمسه با انتقاد از وضعیت کنونی مخاطبان سینما:
دولت چه کرده که ۹۰ درصد مردم به سینما نمی‌روند

علیرضا خمسه با انتقاد از وضعیت سینمای ایران، دولت را مکلف به بررسی و اصلاح وضع موجود دانست. به گزارش ایسنا، وی در این باره اظهار داشت: مدتی قبل یک تهیه‌کننده با من تماس گرفت و پیشنهاد بازی در یک فیلم سینمایی را داد. سناریو را خواندم و سپس توافق کردیم در آن اثر بازی کنم. بنابراین آنها بلیت برگشت من به ایران را تهیه کردند و دو هفته است اینجا هستم اما هیچ خبری از آنها نیست. حتی یک تماس هم نگرفته‌اند تا حداقل بگویند پروژه منتفی شده است. این اتفاقات پیش آمده برای من کاملاً جدید است. من به خاطر آنها و دعوت خودشان به ایران آمدم و قرار بود برای فیلمبرداری این اثر به همدان بروم. بلیت برگشتم هم اوایل مرداد است و باید برگردم اما تا امروز هیچ پیامی از جانب آنها دریافت نکرده‌ام. پیش از این قانون و برنامه‌ریزی‌ای در سینما حاکم بود که به نظر می‌رسد دیگر فیلمسازان به آن بی‌توجه شده‌اند. این هنرمند با اشاره به انتشار خبری که وزیر ارشاد گفته ۸۸ درصد از مردم به سینما نمی‌روند، گفت: چرا باید چنین خبری منتشر شود؟ آیا این اتفاق خوبی است؟ دولت باید بنشیند و ببیند چه کرده که اکنون ۹۰ درصد مردم به سینما نمی‌روند. این ۱۰ درصدی هم که به سینما می‌روند، جوانانی هستند که تفریح دیگری ندارند و برای نیازهای فرهنگی‌شان نیست که به سینما می‌روند. اینها را هم که کم کنیم و از آمار در بیاوریم متوجه می‌شویم ۹۸ درصد از مردم به سینما نخواهند رفت! این اتفاقات نشان‌دهنده شرایط هولناکی در تئاتر و سینمای ما است.