تصویر گوهرشاد در نمای ادبیات

رمان/ پاریس پاریس
سعید تشکری در کارنامه خود اثر برجسته دیگری با موضوع گوهرشاد دارد. «پاریس پاریس» روایت «ملک» و «مهیار» است که تاریخ آشنایی‌شان با حادثه گوهرشاد گره می‌خورد. به گفته نویسنده «پاریس پاریس» سودای تبدیل‌شدن شهری چون مشهد به شهری چون پاریس است؛ سودایی که پایانش به دالانی هزارتو و بی‌فرجام می‌ماند. این کتاب توسط نشر نیستان منتشر شده است و مورد استقبال نیز قرار گرفت.

شعر/ حماسه گوهرشاد
کتاب «حماسه گوهرشاد» مجموعه اشعار برگزیده‌ اولین همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد است که به کوشش علیرضا قزوه در بازار نشر حضور دارد. در این همایش که با موضوع حادثه مسجد گوهرشاد برگزار شده بود، د‌ه‌ها شعر از شاعران کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و مجموعه گزیده آنها در این کتاب منتشر شد. 14 شاعر از شاعران برجسته کشور نیز در این کتاب اشعار خود را منتشر کردند.

تاریخ شفاهی / خاطرات سیاسی بهلول
محمدتقی بهلول از جمله نقش‌آفرینان قیام مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب رضاخانی بود که پس از این واقعه 30 سال اسارت و 6 سال تبعید در افغانستان و پس از آن 5 سال تبعید در مصر و عراق را تحمل کرد. وی در جنگ تحمیلی نیز شرکت داشت. او اهل ذوق و ادب بود و بیش از 20 هزار بیت شعر سروده است. این کتاب خاطرات شفاهی وی را با تاکید بر حادثه مسجد گوهرشاد مورد توجه قرار می‌دهد.