صف خرید، مانع ارتقای کیفیت خودروها شده‌ است

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: وقتی هرچه ماشین در داخل تولید می‌شود، همه برای خرید در صف می‌ایستند، طبیعتا در صنعت خودروسازی نیازی برای بهتر شدن سطح کیفی تولید احساس نمی‌شود. سیداحمد معتمدی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره استفاده صنعت خودروسازی از نخبگان دانشگاهی برای کیفیت‌بخشی به تولیدات خود گفت: در این‌باره پروژه‌های متعددی با ایران‌خودرو داریم و حتی شاهد قرارداد با شرکت‌های خارجی مثل رنو و پژو با دانشگاه صنعتی شریف بودیم که متاسفانه این قرارداد پس از تحریم‌ها منتفی شد. وی گفت: زمانی که استادان و محققان داخلی می‌توانند، الکترونیک داخلی هواپیما را درست کنند، حتما می‌توانند در زمینه خودرو نیز نقش خوبی داشته باشند. قطعا الکترونیک هواپیما در مقابل الکترونیک ماشین برای محققان ما کار دشواری نیست، بنابراین به طور کلی باید توجه صنایع به ظرفیت و پتانسیل دانشگاه‌ها بیشتر شود. ما با صنایع مختلف و حتی صنعت خودرو ارتباط و قرارداد داریم اما به نظرم کافی نیست.