معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی:
مالیات خانه‌های خالی قابل اجرا نیست!

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه‌اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و گرفتن مالیات از آنها وجود ندارد. به گزارش مهر، احمد زمانی افزود: طرح پیش‌نویس مالیات بر عایدی سرمایه هم به هیأت دولت می‌رود اما به‌دلیل آنکه حجم کارهای اقتصادی بالا است، نمی‌توان زمان دقیقی برای اجرای آن اعلام کرد. زمانی درباره مالیات بر خانه‌های خالی یادآور شد: برای اجرای این طرح باید وزارت راه‌وشهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه‌اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی
خانه های خالی هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است. وی اضافه کرد: به دلیل آنکه در طرح مالیات بر خانه‌های خالی هزینه افرادی که برای شناسایی خانه‌ها می‌روند و اطلاعات کسب می‌کنند بسیار زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن برای سازمان صرفه اقتصادی ندارد. به‌گفته زمانی، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه فقط سوداگران و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار، مشمول مالیات می‌شوند.