printlogo


کد خبر: 211425تاریخ: 1398/4/22 00:00
عضو شورای عالی استان‌ها اعلام کرد
نامگذاری کوچه و خیابان، تنها دستاورد شورای شهر تهران

عضو شورای عالی استان‌ها ضمن انتقاد به عملکرد رئیس شورای عالی گفت: در شورای شهر تهران چه دستاوردی به غیر از نامگذاری چند کوچه و خیابان داشته‌اید. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، محمد قانبیلی در جلسه علنی شورای عالی استان‌ها خطاب به رئیس شورای عالی گفت: در حال حاضر مشکل سیاسی شدن شوراهاست و اینکه شما در شورا حضور ندارید و مدیران ضعیف و ناکارآمد انتصاب کرده‌اید که شورای عالی استان‌ها را به سراشیبی سقوط می‌کشاند ولی شک نکنید همین افرادی که از روستاها آمده‌اند شوراها را مجددا به مسیر خود بازمی‌گردانند. وی افزود: از نظر شما افراد قوی و توانمند چه کسانی هستند که قطعا شما و همکاران‌تان در شورای شهر تهران یا شورای شهرهای بزرگ می‌دانید. در 2 سال گذشته اعضای شورای شهر تهران چه اقدامی انجام داده‌اند؟ آیا پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ عمرانی در تهران کلنگ‌زنی شد یا پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاصی افتتاح کردند؟ هر چه مصوبه در این دوره داشتند به ضرر شهروندان بود. عضو شورای عالی استان‌ها اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: نامگذاری چند خیابان، کوچه، میدان یا محدود کردن مردم در سطح چند شهر تنها دستاورد شورای شهر است و جز این موارد دستاورد دیگری نداشت. وی خطاب به عارف، ریاست فراکسیون امید مجلس نیز گفت: مصاحبه‌های شما را خوانده‌ام و چقدر دلسوز شده و به حمایت از شوراها برخاسته‌اید! چرا زمانی که سپنتا را با مشکل مواجه کردند وارد نشدید؟ جامعه شورایی آنقدر بالغ شده که دیگر فریب این بازی‌های سیاسی را نمی‌خورد. البته شاید بتوانید همکاران‌تان را در مجلس فریب بدهید ولی شورا فریب نمی‌خورد. عضو شورای عالی استان‌ها خطاب به رئیس‌جمهور نیز گفت: چرا وعده‌هایی می‌دهید که نمی‌توانید عمل کنید؟ 3 سال پیش قول دادید طرح منابع پایدار شهرداری و مدیریت یکپارچه شهری را در کوتاه‌ترین زمان به مجلس ارائه می‌کنید؛ چه شد وعده‌های تان؟
 


Page Generated in 0/0034 sec