printlogo


کد خبر: 201275تاریخ: 1397/8/15 00:00

روزنامه وقایع اتفاقیه به مدیری میرزا جبار تذکره‌چی و به تشویق و همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تهران تأسیس شد. نخستین ‌شماره این روزنامه روز جمعه پنجم ربیع‌الثانی سال ۱۲۶۷ق انتشار یافت. روزنامه وقایع اتفاقیه مخصوص درج و انتشار اخبار دارالخلافه و شهرهای دیگر ایران و مختصری از اخبار ممالک خارجه بود، لذا در طول مدت انتشار کمتر مقاله سیاسی و ادبی و تاریخی در آن دیده می‌شود و بیشتر منظور از تأسیس آن همان انتشار اخبار دربار و دارالخلافه تهران بود. به دستور امیرکبیر اشتراک این روزنامه برای هر یک از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از ۲۰۰ تومان حقوق می‌گرفتند اجباری بود. در این روزنامه، اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به دربار، عزل و نصب‌ها، اعطای مقام‌ها، نشان‌ها و امتیازات چاپ می‌شد. در برخی شماره‌ها نیز اخبار رویدادهای شهرهای ایران به چاپ می‌رسید. در بخش اخبار خارجی، اخبار مربوط به کشورهای اروپایی به چاپ می‌رسید. همچنین این روزنامه دارای صفحه حوادث نیز بود. این روزنامه امتیازات بسیاری داشت؛ نخست بهای مایحتاج مردم در آن درج می‌شد، بنابراین برای تحقیق در تاریخ اقتصادی ایران مفید است. دوم آگهی‌هایی از طرف دولت تحت عنوان اشتهارنامه منتشر می‌شد. تحقیق در اشتهارنامه‌ها از نظر تاریخ سیاسی و تحولات و تطورات اجتماعی سودمند است. سوم اخبار سفرهای داخلی ناصرالدین‌شاه که برای محققان جغرافیای تاریخی ایران در دوره قاجار ارزشمند است. شرح مشاهدات اماکن و آثار باستانی نیز از نظر باستان‌شناسی اهمیت دارد. امتیاز چهارم زبان ساده آن است که می‌توان سرفصل تحول نثر فارسی دانست. پنجم و مهم‌ترین آن ثبت اخبار ایران و جهان است که ارزش تاریخی بالایی دارد. ششم پاسخ به اعلامیه و مقالاتی که در جراید خارجی قدرت‌های استعماری درباره ایران اتخاذ می‌کردند. روزنامه وقایع اتفاقیه از شماره ۱ تا شماره ۴۱ در «عهد صدارت امیرکبیر» منتشر شد. قابل تامل آنکه خبر عزل امیرکبیر و انتصاب میرزا آقاخان در شماره ۴۲، پنجشنبه ۲۶ محرم ۱۲۶۸ قمری این روزنامه در صفحه یک منتشر شد.
 


Page Generated in 0/0041 sec