printlogo


کد خبر: 198644تاریخ: 1397/6/24 00:00
گزارش «وطن‌امروز» از بازار مصرف محصولات خوراکی و غیرخوراکی در سال 1396
خورد و خوراک 178هزار میلیارد تومانی

گروه اقتصادی: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اندازه بازار مصرف اقلام خوراکی و غیرخوراکی کشور در سال 1396 حدود 718 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 75 درصد از آن مربوط به اقلام غیرخوراکی و بقیه آن نیز به اقلام خوراکی و دخانی اختصاص داشته است. بر اساس مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اندازه بازار مصرف محصولات خوراکی و دخانی ایران در سال گذشته به تفکیک گروه‌های محصولات و استان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته و معادل دلاری آنها نیز برآورد شده است. با توجه به محاسبات انجام شده، اندازه بازار مصرف محصولات خوراکی و دخانی ایران در این سال معادل 178هزار میلیارد تومان بوده است. در بین گروه‌های محصولات خوراکی و دخانی، بزرگ‌ترین بازار مصرف را گروه «آرد، رشته، نان و فرآورده‌های آن» داشته است. اندازه بازار مصرف این گروه محصول در سال 1396 حدود 41 هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً 23 درصد از کل بازار مصرف محصولات خوراکی و دخانی را در برمی‌گیرد. پس از آن، «گوشت» با سهمی حدود 20 درصد از کل بازار مصرف محصولات خوراکی و دخانی، بازاری به اندازه 36 هزار میلیارد تومان داشته است. به لحاظ دلاری نیز اندازه بازار مصرف خوراکی و دخانیات ایران در سال 1396 معادل 3/44 میلیارد دلار بوده است. همچنین اندازه بازار «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» معادل 1/10 میلیارد دلار و اندازه بازار مصرف گوشت نیز معادل 9 میلیارد دلار بوده است. سال گذشته اندازه بازار مصرف محصولات غیرخوراکی ایران معادل 540 هزار میلیارد تومان بوده که بیشترین سهم از این بازار به بخش «مسکن» اختصاص داشته است. اندازه بازار مصرفی «مسکن» معادل 222 هزار میلیارد تومان بوده که بالغ بر 41 درصد از اندازه کل بازار مصرف غیرخوراکی کشور را از آن خود کرده است. پس از آن بخش «حمل و نقل و ارتباطات» با بازار مصرفی به اندازه 89 هزار میلیارد تومان سهمی حدود 16درصد از کل بازار مصرف غیرخوراکی کشور را به خود تخصیص داده است. به لحاظ دلاری نیز بازار مصرف محصولات غیرخوراکی در این سال معادل 1/133 میلیارد دلار بوده است. اندازه بازار «مسکن» 8/54 میلیارد دلار، «حمل‌ونقل و ارتباطات» 22 میلیارد دلار و «بهداشت و درمان» نیز  19 میلیارد دلار بوده است. در همین حال بررسی اندازه بازار مصرف استان‌ها نشان می‌دهد اندازه بازار مصرف کشور در سال 1396 در مجموع حدود 718 هزار میلیارد تومان برآورده شده که حدود 607 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مناطق شهری و حدود 110 هزار میلیارد تومان نیز به مناطق روستایی اختصاص داشته است. در بین استان‌های کشور نیز بیشترین بازار مصرف را با اختلاف بسیار زیاد نسبت به استان‌های دیگر، استان تهران داشته که اندازه آن معادل 200 هزار میلیارد تومان (49 میلیارد دلار) و حدود 28 درصد اندازه بازار کل کشور بوده است. پس از آن، بازار مصرف استان‌های خراسان رضوی و اصفهان با 53 هزار میلیارد تومان و50 هزار میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار داشته‌اند.
 


Page Generated in 0/0039 sec