printlogo


کد خبر: 198608تاریخ: 1397/6/24 00:00

اثرات جمعیتی هر سیاستی ممکن است با گذشت بازه زمانی بیش از یک نسل (30 سال) خود را نمایان کند و صرف مشاهده ارقامی که نشان‌دهنده وضعیت فعلی تغییرات جمعیتی است نمی‌تواند به گزاره‌ای قطعی در باب آینده جمعیت یک کشور ختم شود. در بررسی روند جهانی پیری نیز در سال 2010 تخمین زده شد 524 میلیون نفر (8 درصد) از جمعیت جهان، افراد سالخورده 65 سال و بالاتر هستند. انتظار می‌رود این رقم در سال 2050 تقریباً 3 برابر شود و به حدود 5/1 میلیارد نفر (16 درصد از جمعیت جهان) برسد. اگر چه در حال حاضر توسعه‌یافته‌ترین کشورها، سالخورده‌ترین نمودار جمعیت را دارند ولی سریع‌ترین سالخوردگی جمعیت در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد
 


Page Generated in 0/0043 sec