printlogo


کد خبر: 198152تاریخ: 1397/6/15 00:00
نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد
حداقل معیشت کارگران ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در دی‌ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳/۳ نفری 2 میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود، گفت: این رقم با گرانی‌های اخیر به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، علی خدایی در مصاحبه با رادیو افزود: مطابق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت» است. وی همچنین اظهار داشت: بند یک ماده 41 قانون کار تصریح دارد بر تعیین «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و همینطور بند دوم این قانون می‌گوید «حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند». نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگروه مزد در حال حاضر با مشارکت بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در کشور شکل گرفته است. وی افزود: این کارگروه دی ماه سال گذشته سبد معیشت کارگران را با احتساب یک خانوار 3/3 نفری 2 میلیون و 670 هزار تومان تعیین کرده بود.  خدایی تصریح کرد: برآوردهایی که در هفته نخست تیر و همینطور هفته سوم مردادماه سال جاری انجام شده نشان می‌دهد عدد سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 85 هزار تومان است یعنی درآمد یک خانواده 3/3 نفری باید این میزان باشد تا بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. وی در ادامه یادآورشد: این مساله با گروه‌های کارفرمایی و دولت نیز در میان گذاشته شده و در نهایت عددی که امروز به عنوان حداقل برای معیشت خانوار در نظر گرفته شود باید بین 3 میلیون و 700 تا 4 میلیون و 85 هزار تومان باشد.


Page Generated in 0/0031 sec