printlogo


کد خبر: 197707تاریخ: 1397/6/6 00:00
نمایندگان کارگری برای حمایت از خانوارهای در مرز بحران پیشنهاد کردند
افزایش بن نقدی برای تقویت قدرت خرید کارگران

کارگران پیشنهاد دادند به رقم فعلی بن کارگری توسط کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری بودجه اختصاص دهد و در نهایت با ساختاری مشخص اقلام سبد معیشت را تأمین کند. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نتیجه جلسه کمیته مزد برای بررسی ترمیم دستمزد 97 کارگران گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان دولت برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی حضور پیدا نکردند. وی ادامه داد: نمایندگان کارگران جزئیات سبد معیشتی به روز شده با آخرین قیمت‌ها و تورم اخیر را تهیه کرده بودند اما با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایی در جلسه حضور نداشتند  درباره آن بحثی نشد. قرار شد  در جلسه بعدی کمیته مزد که قرار است تا حداکثر یک هفته آینده برگزار شود بحث به روز‌رسانی سبد معیشت کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران مطرح و درباره آن توافق شود. اما در جلسات قبلی کمیته مزد شرکای اجتماعی اتفاق نظر داشتند شکاف عظیمی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آنها با نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها ایجاد شده است. توفیقی بیان کرد: نمایندگان دولت پیشنهاداتی مانند واگذاری سبد خوراکی در چندین مرحله را برای تقویت قدرت خرید جامعه کارگری داشتند اما بحث واگذاری سبد از سوی نمایندگان کارگران پذیرفته نشد، چرا که جامعه کارگران به دنبال این نیستند هر چندوقت یکبار سبد خوراکی به جامعه کارگری تعلق بگیرد، بلکه دولت باید حقوق  اجتماعی خود را بپذیرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: یکی از پیشنهادات جامعه کارگری در ترمیم دستمزد 97 کارگران این بود که مبلغ بن نقدی کارفرمایان افزایش یابد اما با توجه به اینکه کارفرمایان حضور نداشتند، درباره میزان عدد و رقم صحبتی نشد اما پیشنهاد اصلی این بود که کالاهای اساسی نیروی کار از محل‌ بن تامین شود؛ با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری، بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» اختصاص یابد. در همین راستا دولت مباحثی که در سبد معیشت دخالت دارد را لحاظ کند و با  ارز 3700 یا 4200 تومانی، معیشت کارگران را تأمین کند. یعنی چیزی شبیه احیای ستاد بن را پیشنهاد دادیم. در این مرحله دولت از فاصله بین ارز3700 تا 4200 تومان درآمد دارد، این مابه‌التفاوت را می‌تواند به میزانی که کارفرمایان در بن نقدی افزایش می‌دهند اختصاص دهد. مقرر شد این پیشنهاد بررسی شود. وی اظهار داشت: پیشنهاد بعدی این بود که از زیرساخت‌های وزارت کار استفاده کنیم. دولت می‌تواند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت  از طریق تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری شروع به عرضه اقلام موجود در سبد معیشت کارگران کند. یعنی سبد معیشت کارگران را با ارز 3700 تومانی تأمین و در تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کارگری عرضه کند و بر اساس کد بیمه کارگر توزیع شود.


Page Generated in 0/0033 sec