printlogo


کد خبر: 197479تاریخ: 1397/6/3 00:00
آمار وزارت راه‌ از گران شدن خانه در تهران
افزایش 30 درصدی قیمت مسکن در 3 ماه

آمار رسمی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک تهران ۱۵ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ با رشد 6/36‌درصدی نسبت به فروردین امسال ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافته است. بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک پایتخت در فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 7/27 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان  رسیده است. قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 2 در نخستین ماه امسال  8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 5/30 درصدی به 11‌میلیون و 226 هزار تومان در تیرماه افزایش یافته است. بر این اساس، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 6/21‌درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است. در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد6/23 درصدی به 7 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794‌هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 1/24‌درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان و در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان رسیده است.


Page Generated in 0/0038 sec