printlogo


کد خبر: 197400تاریخ: 1397/5/30 00:00
1391

بیانات در اجتماع مردم شیروان‌ (24 مهر)
 هم در سال ۷۸، هم در سال ۸۸ - با فاصله‌ 10 سال- نقشه و توطئه‌ دشمن یک جور بود. در هر دو مورد سعی‌شان این بود که بتوانند ثبات سیاسی را در کشور به هم بزنند؛ سعی‌شان این بود که تلاطم ایجاد کنند.
بیانات در دیدار کارکنان‌ نیروی هوایی ارتش (19 بهمن)
 [آمریکایی‌ها] از فتنه داخلی حمایت کردند، به فتنه‌گران کمک کردند، در سطح منطقه با ادعای مبارزه با تروریسم به کشوری مثل افغانستان لشکرکشی کردند... عوامل آنها، همپیمان‌های آنها، جاسوسان رژیم صهیونیستی، دانشمندان را در جمهوری اسلامی ترور کردند صریح، اینها حاضر نشدند حتی محکوم کنند، حمایت هم کردند.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان‌ شرقی (28 بهمن)
 ... آمریکایی‌ها نشان بدهند که زور نمی‌گویند، نشان بدهند که شرارت نمی‌کنند... آنچنان که در فتنه ۸۸ دخالت کردند، از فتنه‌گران پشتیبانی کردند، شبکه‌های اجتماعی را در خدمت فتنه‌گران قرار دادند.
 


Page Generated in 0/0043 sec