printlogo


کد خبر: 197262تاریخ: 1397/5/28 00:00
در رثای کبوتران خونین‌بال حرم

سیدمرتضی آوینی، سید شهیدان اهل قلم هم در سال 66 در مراسم حج حضور پیدا کرده است. او نیز روایتی دردناک از واقعه کشتار حجاج توسط نیروهای سعودی دارد: در پیشاپیش تظاهرات، 3 صف از نیروهای انتظامات که دست‌ها را در یکدیگر زنجیر کرده بودند تشکیل شده بود. پس از آنها 500 نفری از برادران حرکت می‌کردند و پشت آنها، در جناح راست خیابان، جانبازان و بخشی از خواهران و در جناح چپ خیابان برادران راه می‌رفتند. وقتی پلیس در جناح چپ خیابان به ضرب و جرح مردم پرداخت بلافاصله صدای دست زدن و سوت و هلهله‌ چماق‌داران که از پیش در پشت نیروهای پلیس مستقر شده بودند شنیده شد و همزمان با آن، در جناح راست خیابان نیز پلیس به همراه نیروهای امنیتی که به چوب‌های میخ‌دار و میله‌های آهنی مجهز بودند، شروع به ضرب و جرح حجاج کردند. هجوم مردم به عقب و به جانب راست خیابان باعث افزایش شدید فشار و زیر دست و پا افتادن عده‌ زیادی از زنان و جانبازان و پیرمردان شد. همزمان با این فشار کشنده، عده‌ای از چماق‌داران سعودی از خیابان پشت مسجد «جن» به سمت خواهران حمله کردند و عده‌ای از خواهران و جانبازان را به شهادت رساندند. پلیس‌ها با آرایش مجدد، بار دیگر در 2 جناح خیابان به مردم هجوم آوردند. نخستین تیرها به وسیله‌ تفنگ‌های ضدشورش شلیک شد و به فاصله‌ کمی، شلیک رگبار گلوله‌های جنگی آغاز و شد آنچه شد. حرمت حرم امن خدا شکسته شد و خون مظلومان که خون خداست دامن اشقی‌الاشقیا را گرفت و عید قربان در ششم ذی‌الحجه سر رسید. قربانی مقبول افتاد و امت مسلمان ایران به امامت همه‌ امت‌های طول تاریخ برگزیده شد.


Page Generated in 0/0030 sec