printlogo


کد خبر: 196847تاریخ: 1397/5/21 00:00
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خبر داد
اجرای طرح «نماد» در مدارس 7 استان کشور

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در گفت‌وگویی به تشریح طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) پرداخت و گفت: این طرح سال ۹۶ در ۱۳۰ مدرسه نظرآباد البرز به صورت پایلوت اجرا شد و در بیش از ۱۰۰ مدرسه در ۶ استان نیز آغاز شده است. همچنین ۲۷ میلیارد تومان در ردیف بودجه معاونت سلامت و تربیت بدنی برای اجرای مراحل ابتدایی طرح نماد در سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.
 رستم‌وندی درباره طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) به ایسنا گفت: این طرح از سال ۱۳۹۵ با حمایت سازمان امور اجتماعی، شورای اجتماعی و فرهنگی و ۹ دستگاه اجرایی از جمله قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه، بهزیستی و ناجا با توجه به آسیب‌های اجتماعی و با رویکرد پیشگیری از بروز آسیب تدوین و اجرا شده است که مرحله اول آن مختص کودکان و نوجوانانی است که در معرض آسیب‌های جدی هستند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به تشریح این طرح پرداخت و گفت: به طور مثال، اگر دانش‌آموزی در خانواده تنش و دعوا باشد و تحت فشار‌های وارده به خودکشی فکر کند، معلم مدرسه با دریافت نشانه‌ای از آن دانش‌آموز، سریعا به مراقب بهداشتی و مشاور مدرسه اطلاع می‌دهد و به فراخور آسیب، این دانش‌آموز به سازمان یا نهادی که در آن امر باید مداخله کند ارجاع داده می‌شود.
رستم‌وندی افزود: امسال در معاونت سلامت و تربیت بدنی ردیف بودجه‌ای برای این طرح دیده شده است زیرا سازمان برنامه و بودجه پشتیبان اصلی این پروژه است و به همین دلیل ۲۷ میلیارد تومان در ردیف بودجه معاونت برای اجرای مراحل ابتدایی طرح نماد در سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.
 


Page Generated in 0/0036 sec