printlogo


کد خبر: 196710تاریخ: 1397/5/17 00:00
براساس آمار متغیرهای پولی خردادماه امسال مشخص شد
رشد 18 درصدی پایه پولی کشور

پایه پولی در پایان خردادماه به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد. به گزارش فارس، براساس مجموع ارقام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌توان حجم پایه پولی را مشخص کرد. براساس آمار متغیرهای پولی خرداد ماه امسال، با احتساب ارقام مولفه‌های یادشده، حجم پایه پولی به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده که نسبت به خردادماه سال گذشته 07/18 درصد و در 3 ماه اول امسال 1/2 درصد رشد داشته است. روند رو به رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خردادماه امسال در شرایطی به عدد 18 درصد رسیده که مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی در ارقام پایین‌تری قرار دارد. بررسی جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است، نشان می‌دهد در این دوره 12 ماهه بیشترین عامل افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه 97 از 101 هزار و 370 میلیارد تومان به 139 هزار و 710 میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی برای خرداد ماه 95 هم 89 هزار و 510 میلیارد تومان درج شده است. رشد بیش از پیش بدهی‌های بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و غیردولتی موجب شده این جزء از پایه پولی بیشترین سهم را در رشد این متغیر داشته باشد. نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی در پایان سال 91 بالغ بر 02/50 درصد بوده است که از این میزان، 3/37 درصد آن را بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شامل می‌شود و بخش عمده این بدهی، برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است. اما در خرداد ماه امسال، نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی به 9/63 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که به تنهایی نسبت «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی» به پایه پولی 08/40 درصد است. در صورتی که سهم 20 هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را از بدهی‌ها کسر کنیم، نسبت بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی به 9/30 درصد می‌رسد.
 


Page Generated in 0/0029 sec