printlogo


کد خبر: 196653تاریخ: 1397/5/17 00:00
دروازه دولت

باید امور بی خود و بی جا عوض شود
بالفرض درب سفت مربا عوض شود
چون«برج زهرمار» پر از بار منفی است
با لفظ خوب و مثبت «پیزا» عوض شود
شعرم گرفته در دل مترو، بعید نیست
این شعر با پماد کف پا عوض شود
در این هجوم ولوله من می سُرایمش
ای کاش جَو صوتی اینجا عوض شود
خوب است شیشه دو جداره که خارجی است
با واژگان شیشه دولّا عوض شود
درخواست می کنم به جِد، از مردم فهیم
متن کامنت های اینستا عوض شود
تصمیم گیر مدرسه حالا مدل شده
ممکن نبود این همه کبری عوض شود!
حالا که پول چاره‌ علم است بهتر است
موضوع لوس و کهنه‌ انشاء عوض شود
میم و هـ و ب و ز و شین مختلس شدند
وقتش رسیده کلّ الفبا عوض شود
مسئول هایمان چغر و بدبدن شدند
باید که جای دولت و فیلا عوض شود
چسبیده یک نفر به مقامش، به هر جهت
زشت است صدر مجلس شورا عوض شود
چون معتقد به اصل بقای ریاست است
گویا نِشسته تا خود دنیا عوض شود
گاهی حباب توی فضا پخش می‌کنند
تا جنس گاز دور و بر ما عوض شود
تازه به اوج شعر رسیدم که پخش شد:
دروازه دولت است! که خط ها عوض شود
 


Page Generated in 0/0040 sec