printlogo


کد خبر: 196223تاریخ: 1397/5/9 00:00
عضو هیأت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:
اراده‌ای برای تقویت جایگاه تعزیرات وجود ندارد

گروه اجتماعی: عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید تعزیرات حکومتی دچار تشریفات زائد شده و اگر قرار است وضعیت به همین منوال باشد، بهتر است تعزیرات به قوه‌قضائیه منتقل شود. محمد محمدی ‌ درباره ناکافی بودن اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در آشفته‌بازار فعلی به تسنیم اظهار داشت: تعزیرات یک نهاد شبه‌قضایی است یعنی مانند دستگاه قضا رسیدگی و حکم صادر می‌کند اما یک نهاد در دستگاه اجرایی ا‌ست. وی گفت: نهاد شبه‌قضایی باید از تشریفات زائد قضایی دور باشد و به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کرده، حکم را صادر و آن را اجرا کند، در حالی که تعزیرات حکومتی دچار تشریفات زائد و اطاله دادرسی شده است. رئیس سازمان تعزیرات رویکرد قضایی دارد تا تعزیراتی و اجرایی که همین موضوع باعث سرگردانی در برخورد با وضعیت فعلی شده است و اگر این رویه ادامه‌دار باشد، بهتر آن است تعزیرات حکومتی به قوه قضائیه ملحق شود. محمدی گفت: قوانین تعزیرات حکومتی ضعیف هستند و نیاز به بازنگری دارد ولی اگر از ظرفیت‌های قانونی موجود، بهره‌برداری مطلوب شود وضعیت بهتر خواهد شد اما به هر حال اراده‌ای جدی برای تقویت جایگاه قانونی تعزیرات از سوی هر سه قوه دیده نمی‌شود. محمدی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که مدیریت قوی اجرایی بر سازمان تعزیرات حاکم نشود، انتظار بیشتری نمی‌توان داشت.


Page Generated in 0/0034 sec