printlogo


کد خبر: 195540تاریخ: 1397/4/27 00:00
دخترم خیاطی‌ات

روز اول
میوه دلم!
گرگ های این زمانه همه خیاط های ماهری شده اند
مراقب گرگ های در لباس میش باش!

روز دوم
دیروز فراموش کردم بگویم؛ از آموختن خیاطی غافل نشو لباس های بازار خیلی بی‌ریخت شده اند.

روز سوم
عزیز من!
آن دیو های سیاه و زشت، فقط مال داستان‌ها بودند.
حالا دیو ها با شال سفید شهر را به یغما می‌برند، مراقب بازی رنگ ها باش!

روز چهارم
عصای روزهای پیری ام!
همه برابری ها تا آن روز خوبند که در تقسیم ته دیگ ماکارونی عادلانه رفتار نمایند.
غیر از این بود بزن تو دهن هرکس شعار برابری داد تا حالش جا بیاید.

روز پنجم
دخترکم!
می خواستی بازار بروی مراقب آینه های اتاق پرو باش، در تلگرام خواندم آینه های بازار چشم دارند.

روز ششم
اینقدر وقتت را صرف آشپزی های مجازی نکن، انرژی ات را برای درس بگذار نه برای ترشح بی مورد بزاق پای آن بازی بی مصرف،
شکم گرسنه غذای واقعی می خواهد.
 


Page Generated in 0/0033 sec